Brněnská 45, 47 Plzeň

Foto před

Foto před

Parametry

Realizováno: 2014
Realizace: 30 dní
Investor: SVJ Brněnská 45, 47
Skladba:
 • POLYELAST PV200 S5
 • GLASTEK STICKER
 • DVOUVRSTVÝ EPS100/70 tl. 160mm
 • Rozsah prací:
 • Oplechování typu UNIDEK
 • Zateplení vnějších atik
 • Hydroizolace a zateplení střešního pláště
 • Revitalizace kobek vzduchotechniky
 • Plocha: 600 m2
  Technologie:
 • Asfaltové pásy v tl. 5,2mm a 3,0mm s dvouvrstvým polystyrenem
 • Kompletní generální oprava střešního pláště
 • Záruka:
 • 132 měsíců