Čermákova 60

Foto před

Foto před

Foto po

Foto po

Parametry