Fojtíkova 2394, 2395 Rakovnik

Foto před

Foto před

Foto po

Foto po

Parametry

Fotografie pořízeny 5 let po realizaci.